Tàrrega soterrarà la línia elèctrica de mitja tensió que discorre pel tram urbà del riu Ondara

L’Ajuntament de Tàrrega ha iniciat els treballs per a soterrar un tram de la línia elèctrica aèria de mitja tensió que passa per l’interior de la ciutat, de forma paral·lela al riu Ondara.


Es tracta d’un segment de 700 metres de longitud comprès entre el viaducte de la carretera C-14 (carrer de Sant Pere Claver) i el pont de la carretera LV-2021 (avinguda Onze de Setembre). Les obres preveuen el desmantellament dels pals de fusta i les torres metàl·liques per on circula el subministrament elèctric, elements situats en plena riba de l’Ondara. L’actuació respon a criteris de seguretat, en previsió de possibles crescudes del riu, i alhora paisatgístics, eliminant l’impacte visual. Val a dir en aquest sentit que els fils elèctrics també flanquegen la muralla de la ciutat, de singular valor arquitectònic. Aquesta línia de 25 quilowatts discorrerà ara pel subsòl del carrer de Joan Tous, al marge sud del reguer, aprofitant la seva recent urbanització, ja que bona part del vial es va deixar habilitat per acollir aquest servei. A l’extrem oest del carrer, el més antic, serà necessària l’obertura d’una rasa.
 
213.000 euros d’inversió
Una empresa contractada pel consistori executa les tasques d’obra juntament amb la companyia Fecsa Endesa. El total d’aquesta actuació ascendeix a 213.000 euros i és previst que finalitzi abans d’acabar l’any. Diversos promotors immobiliaris també han fet possible aquest soterrament mitjançant la urbanització dels diferents sectors que afecten el carrer de Joan Tous, sobretot la zona coneguda com l’Hort del Barceloní. Precisament, el consistori preveu obrir aquesta setmana a la circulació el conjunt de vials de l’Hort del Barceloní una vegada es connecti l’enllumenat públic a la xarxa elèctrica. El desmantellament dels pals i les torres de la línia també permetrà a l’Ajuntament de planificar en el futur possibles millores integrals en aquest tram urbà del riu Ondara.

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: