L’Ajuntament de Tàrrega rebaixa un 11% el tipus impositiu de l’IBI urbà per atenuar l’increment dels valors cadastrals

L’Ajuntament de Tàrrega té la intenció d’aplicar una rebaixa de l’11% al tipus impositiu que grava l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a finques urbanes, atenuant l’increment que han registrat els valors cadastrals arran de l’última revisió al municipi.


D’aquesta manera, el coeficient sobre el qual s’aplica l’impost passarà de 0,685% a 0,610%, fet que es traduirà només en un augment aproximat de l’1,5% en els rebuts finals. Així ho contemplen les ordenances fiscals de Tàrrega corresponents a l’exercici 2010, les quals preveuen alhora congelar els tributs a excepció de les taxes que es deriven del subministrament d’aigua de boca (+ 7%) i la recollida d’escombraries (+ 2,5%), serveis prestats per les empreses Sorea i Urgell Net respectivament mitjançant concessió. Els augments responen a la necessitat de cobrir les despeses que se’n deriven, si bé el proveïment d’aigua potable continuarà resultant deficitari per a les arques municipals.
 
Cost mitjà per a una família durant l’any

En relació a la taxa de l’aigua, una llar de Tàrrega que consumeixi 120 m3 durant tot l’any 2010 pagarà un total de 86,30 euros. Pel que fa a la brossa, el servei requerirà que cada domicili aboni una quota de 66,93 euros. Entre els impostos que no experimentaran variacions figuren les llicències d’obres, les plusvàlues (que graven la compravenda de sòl urbà), el de vehicles de tracció mecànica, el d’obertura d’establiments o l’lAE. La taxa derivada del manteniment del clavegueram també es congelarà l’any vinent. "Això respon a la voluntat d’aplicar una política de contenció fiscal", ha afirmat l’alcalde Joan Amézaga. Les ordenances s’exposaran al Consell Municipal de Participació Ciutadana el dia 5 de novembre i se sotmetran a votació del Ple el dia 9 del mateix mes.

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: