L’Oficina Local d’Habitatge de Tàrrega compleix quatre anys

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) de Tàrrega ha assolit els quatre anys de funcionament havent atès durant aquest període més de 8.000 consultes entre tramitacions de sol·licituds i assessoraments vinculats a aquest àmbit. La xifra ha anat progressivament en augment fins al punt que durant el 2010 s’han atès 3.200 persones.


Tanmateix, els diferents ajuts concedits per les administracions central, autonòmica i local a través de l’OLH de Tàrrega (Lloguer Just, Renda Bàsica d’Emancipació, rehabilitacions,…) sumen en aquests quatre anys uns 800.000 euros, beneficiant més de 300 famílies o unitats de convivència, amb l’objectiu de garantir el dret a un habitatge digne.
 
Tàrrega gestiona 25 habitatges privats en el marc de la Borsa de Lloguer Social
Un dels serveis que presta l’OLH de Tàrrega conveniats amb l’empresa pública Adigsa (de la Generalitat de Catalunya) és l’anomenada Borsa del Lloguer Social. Amb aquesta línia d’actuació es proporciona als propietaris d’habitatges buits les màximes facilitats i garanties perquè aquests pisos entrin al mercat de lloguer amb preus assequibles. Als titulars se’ls ofereix assegurances gratuïtes de caució i de multirisc o subvencions a fons perdut per rehabilitació. Actualment, la Borsa de Lloguer Social de Tàrrega gestiona 25 habitatges.
 
Tramitació d’ajuts
Altres ajudes s’emmarquen dins el programa de Lloguer Just, el qual intenta apaivagar la pujada dels preus aportant la diferència entre el lloguer real i el "lloguer just". El màxim que una unitat de convivència pot rebre són 240 euros mensuals. Durant l’any 2010 l’OLH de Tàrrega ha tramitat 198 expedients de subvencions al Lloguer Just. La capital de l’Urgell també exerceix de mitjancer de l’anomenada Renda Bàsica d’Emancipació, una prestació de 210 euros mensuals destinada al pagament del lloguer per a joves d’entre 22 i 30 anys. En el decurs de l’últim any se n’han tramitat a Tàrrega una seixantena d’expedients.
 
Registre de Sol·licitants d’Habitatge
Val a dir que totes les persones interessades a accedir a un habitatge de protecció oficial (tant de règim de compra com de lloguer) han d’estar inscrites prèviament en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge que gestiona la Generalitat de Catalunya. Per figurar en aquesta base de dades, la ciutadania també es pot adreçar a l’OLH de Tàrrega, situada a la plaça de Sant Antoni. La tasca d’aquest taulell, gestionat per la Regidoria d’Habitatge, també inclou la tramitació dels informes tècnics d’idoneïtat, les cèdules d’habitabilitat i les subvencions per rehabilitar el parc privat d’immobles del municipi.

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: